Thông tin bộ tuýp 72 món Kingtony 7572MR 1/2 và 1/4

by - 21:05

Thông số kỹ thuật của 1/4" + 1/2" bộ tuýp 72 chi tiết hệ mét Kingtony 7572MR chất lượng nhất, giá rẻ nhất:
 • 10 đầu tube 1/2": 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 22 , 24
 • 9 đầu tube ngắn 1/4": 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
 • 4 đầu tube dài 1/4": 8 , 10 , 12 , 13
 • 10 thanh lục giác: 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10
 • 8 cây cờ lê vòng miệng: 8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19
 • 6 đầu vít lục giác: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
 • 4 đầu vít bake: PH0 , PH1 , PH2 , PH3
 • 3 đầu vít dẹp: 4 , 5.5 , 7
 • 7 đầu vít sao: T10 , T15 , T20 , T25 , T27 , T30 , T40
 • 1 đầu chuyển vuông sang lục giác
 • 1 tua vít đầu vuông
 • 1 đầu nối 1/4"
 • 1 đầu nối 1/2"
 • 1 cần trượt 1/4"
 • 1 cần L 1/2"
 • 2 tube mở bugi xe
 • 1 cần tự động 1/2"
 • 1 đầu biến lắc léo
 • 1 kìm điện​

You May Also Like

0 nhận xét